Browsing Category

Algemeen

Update ijsdikte

De dikte van de mooie ijsvloer is momenteel 6 cm. Slechts een aangroei van 1 cm. Hoe graag we ook willen schaatsen het lijkt er sterk op dat we in deze vorstperiode de Bewwerskaamp niet open kunnen stellen. We moeten minimaal 10 cm ijs hebben om veilig de baan te kunnen betreden. De winter is nog lang…we blijven hoopvol. 

Met sportieve schaatsgroet!
Continue Reading

Update ijsdikte

Ijsmeester Bertus Hegeman heeft een dikte van 5 cm gemeten. Het moet nog enkele nachten zeker matig vriezen willen we deze vorstperiode de baan veilig open kunnen stellen. 

Morgen weer meten…..zie deze site.

 

Ijsdikte ijsbaan Bewwerskaamp

Zojuist heeft ijsmeester Bertus de dikte van het ijs gemeten. De dikte is momenteel 2,5 cm.

Er ligt een prachtige gladde plaat zwart ijs. We hebben zeker nog meerdere nachten met flinke vorst nodig om de 10 cm ijsdikte te krijgen zodat we de ijsbaan verantwoord open kunnen stellen. 

Krabbelvijver

de grondwaterstand is te laag, de krabbelvijver staat droog. Na contact met de brandweer blijkt het helaas niet mogelijk er voldoende water voor een ijsvloertje in te pompen….

Ijsbaan de Bewwerskaamp. 

Gisteren was de baan bijna geheel bevroren, een dun laagje ijs. We wachten op een serieuze vorstperiode. We houden jullie via deze site op de hoogte. Met sportieve groet!

 

IJsbaan Bewwerskaamp niet opengesteld.

Na rijp beraad heeft het bestuur gisteren unaniem, met veel tegenzin, besloten dat onze ijsbaan Bewwerskaamp niet opengesteld kan worden.

Binnen de gestelde Coronamaatregelen is openstelling momenteel niet verantwoord.
Bovendien ligt er op een laagje ijs van amper 2 cm een 7 cm dikke sneeuwlaag. Erg jammer maar het is niet anders.

Met sportieve groet,
Bestuur ijsclub De Lutte

 

 

 

 

Helaas….het dooit.

De ijsdikte bedroeg maximaal 5 cm. Bij 10 cm kunnen we de baan veilig openstellen. We wachten op een nieuwe vorstperiode. De winter is nog niet voorbij.

Ijs niet aangegroeid…

De ijsdikte is nog steeds 5 cm. Het sneeuwlaagje zorgt ervoor dat er bij matige vorst geen aangroei mogelijk is. De aangekondigde hogere temperaturen zullen de sneeuw doen smelten en we hopen op een spoedige nieuwe vorstperiode. De winter is nog niet voorbij….

Ijsdikte

Ijsmeester Bertus heeft aan de zonkant 5 cm ijs gemeten. Er ligt een dun laagje sneeuw op de baan. Het ijs is van goede kwaliteit maar nog niet dik genoeg. Bij een ijsdikte van 10 cm kan de “Bewwerskaamp” veilig opengesteld worden. We zullen geduld moeten hebben, het is niet anders. We verzoeken u het ijs niet te betreden.Morgen volgt een update.

Ijsbaan ligt dicht..

er ligt een mooi laagje ijs….geen wakken. We hopen dat er niet teveel sneeuw komt zodat  de ijsdikte kan aangroeien….