Update ijsdikte

Ijsmeester Bertus Hegeman heeft een dikte van 5 cm gemeten. Het moet nog enkele nachten zeker matig vriezen willen we deze vorstperiode de baan veilig open kunnen stellen. 

Morgen weer meten…..zie deze site.