Historie ijsclub De Lutte.

In  1987 zijn de eerste initiatieven ondernomen om te komen tot de oprichting van een ijsclub en het aanleggen van een ijsbaan. Nanne Brandenburg, Henk Blokhuis en Rob Swennenhuis waren de mannen van het eerste uur. Er werd op 12 februari 1987 een vergadering georganiseerd. De belangstelling hiervoor was groot en er werden stappen gezet om de haalbaarheid een ijsbaan aan te leggen te onderzoeken. De eerste voorkeurplaats voor een ijsbaan was bij het huidige Erve Boerrigter langs de Bentheimerstraat.  Tijdens een bezoek aan de afdeling Algemene Zaken van de gemeente bleek dat mogelijk in de toekomst woningen op de voorgenomen plaats van de ijsbaan geprojecteerd werden.  Er werd een tijdelijke werkgroep samengesteld bestaande uit Nanne Brandenburg, Rob Swennenhuis, wijlen Johan Tijdhof, Henk Blokhuis en Johan Bosch. Zij zijn de mogelijkheden gaan onderzoeken naar de haalbaarheid van de aanleg van een ijsbaan nabij de boerderij Van Langen(huidige Erve Boerrigter). Duidelijk werd dat er zo snel mogelijk een Lutterse ijsvereniging moest worden opgericht.

Tijdens een bezoek van wethouder Ensing in januari 1990 werd door hem voorgesteld de aan te leggen waterbekkens(bergingsvijver) naast de nieuw aangelegde A1 te gebruiken als ijsbaan. De mogelijkheid om een ijsbaan te maken tussen de Essenweg en de Lossersestraat is niet haalbaar gebleken.  In oktober 1991 kwam van het Waterschap Regge en Dinkel de ontheffing om de bergingsvijver 42-0-0-3 als ijsbaan te gebruiken. ( er waren enkele zeer acceptabele voorschriften en beperkingen)

Met de vordering van de graafwerkzaamheden van de bergingsvijver kreeg ook de werkgroep IJsbaan De Lutte steeds meer respons van schaatsliefhebbers uit De Lutte.

In 1991 werden de ontwikkelingen rustig afgewacht. In september van dat jaar werd door de werkgroep een uitnodiging voor een vergadering gestuurd naar de Luttenaren die ook de eerdere vergaderingen hadden bezocht. De stand van zaken werd meegedeeld en men deed het voorstel unaniem steun te verlenen aan de realisatie van de ijsbaan in de bergingsvijver.  Het waterschap  heeft in overleg met de gemeente Losser en de werkgroep de bergingsvijver zo ingericht dat de afmetingen voldoen aan de normen van de KNSB.

De datum voor de officiële oprichtingsvergadering werd vastgesteld: 12 december 1991. In de pers werd veel aandacht besteed aan De Luttes jongste vereniging. Spontaan meldden zich alle 54 aanwezigen op de vergadering als lid van de ijsclub. Nanne Brandenburg werd benoemd tot voorzitter, Hennie Freriks werd secretaris en André Wantia penningmeester. Frans Linderman nam de ledenadministratie op zich en vormde met Bertus Hegeman de technische commissie. Als naam voor de ijsbaan werd “De Bewwerskaamp” gekozen. Er werd besloten zo snel mogelijk een ledenwerfactie onder de dorpsbewoners te houden. Er melden zich 16 schaatsliefhebbers om in het dorp leden te werven.Tien dagen na de start van de ledenwerfactie gaf Frans Linderman aan dat maar liefst 710 Luttenaren stonden ingeschreven als lid van de ijsclub.

In de tweede helft van januari 1992 begon het stevig te vriezen. Zonder veel publiciteit werd de baan op 25 januari voor het eerst opengesteld. In de vrieskou werden linten gespannen om onveilige delen van de baan af te schermen.  De medewerking van Jong Nederland was geweldig:  er werd een grote legertent opgesteld zodat de bezoeker beschut konden zitten tegen de striemende wind. Er was koek, er was zopie. Het weer was optimaal. Overdag bleef deze een fractie onder nul. Of de schaatsers het roken is niet bekend maar tegen het middaguur trokken niet alleen Luttenaren maar ook schaatsers uit omliggende plaatsen hadden de weg naar De Lutte gevonden. Later bleek dat “onze” baan als een van de weinig was opengesteld. Met steigerpalen werden lampen opgehangen, de verlichting met olielampen op het ijs was toch niet voldoende……Spoedig stond er een aggregaat naast de baan te snorren en de hele ijsbaan was verlicht. Burgemeester Smit van Losser bracht een officieus bezoek. Op Radio Oost kwam de eerste melding van openstelling ijsbaan De Lutte.

Op 28 januari 1992 werd een ingelaste vergadering georganiseerd. De statuten werden vastgesteld en het lidmaatschap van de KNSB werd aangevraagd. Op 30 januari 1992 werden de statuten van de ijsclub De Lutte vastgesteld bij notaris Van Hazendonk te Losser. Zoals in de statuten vermeld staat heeft de vereniging ten doel: het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport.

In 1994 is de ijsbaan officieel geopend door de bekende marathonschaatser Erik Hulzebosch. Samen met het oudste actieve lid wijlen Antoon Bosch en Inge Hegeman schaatste hij door een papieren wand. Onder luid applaus was de ijsbaan geopend.

In januari 1997, enkele dagen na de 15e Elfstedentocht, werd mede dankzij initiator Henk Snippert een echte marathon georganiseerd. Maar liefst 3000 bezoekers wisten de ijsbaan te vinden. RTV Oost maakt opnamen en het werd een geweldige schaatsavond. Uiteindelijk wist René Ruitenberg deze wedstrijd op zijn naam te schrijven. In de winter van 96/97 werd een record-ijsdikte gemeten: maar liefst 33cm!!

De eerste ijsmeesters waren Frans Linderman en Antoon Bosch. In het bestuur namen zitting naast voorzitter Nanne Brandenburg en penningmeester André Wantia, Harry Wigger als secretaris .  Frans Linderman verzorgde de ledenadminstratie De technische commissie bestond  naast Frans Linderman uit Bennie Wegman, Bertus Hegeman en Bas Visser.

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Harry Wigger, secretaris Tonny Morsink, penningmeester Maarten van Manen en de bestuursleden Hans Welhuis, Bas Visser, Marc Hegeman, Job Notkamp, Bertus Hegeman en André Wantia. Ijsmeester is Bertus Hegeman met assistent André Wantia.

De ijsclub De Lutte hoopt,  ondanks de opwarming van het klimaat,  op veel mooie ijswinters waarin geschaatst kan worden op onze prachtige ijsbaan De Bewwerskaamp.